PROSESYON SANG PAGKITA

Isa ini ka tradisyunal nga debosyon sang mga katoliko nga nagapakita sang pagkit-anay sang nabanhaw nga si Hesukristo kag sang iya iloy nga si Birhen Maria.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *