Malipayon nga Paskwa sang pagkabanhaw!

Ang pagkabanhaw ni Hesukristo nga aton Manunubos nagasimbolo sang panibag-o nga paglaum, sang kabuhi kag paghigugma sang Diyos nga wala sang katapusan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *