Kita nagapakig-upod sa pagtamyaw sa aton mga utod nga Muslim sa ila pagselebrar sang Eid al-Adha. Ini isa sa pinaka-importante nga selebrasyon sang ila pagtuo sa Islam.

Kabay nga batunon ni Allah ang inyo sakripisyo kag maangkon ninyo ang bugay nga inyo ginapangamuyo. Eid Mubarak!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *