Sa aton mga utod kag abyan sa Muslim Community, kabay nga ining espesyal nga adlaw magdala sang kalipay kag magbukas sang bag-o nga opurtunidad sa inyo kag sa inyo pamilya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *