Kita nagapakig-upod sa aton mga utod nga Muslim sa malipayon nga adlaw sang pagsaulog sang Eid-al-Fitr.

Kabay nga ang inyo nga handum kag ginapangamuyo sa makakagahum matuman. Eid Mubarak!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *