Kaina gintambungan namon ang ginpatigayon nga Final Delineation kag Consultative Dialogue nga gin-organisar sang Provincial Government kaupod ang National Mapping and Resource Information Authority (NAMRIA) sa tunga sang LGU Roxas City kag Panay.

Ginpresentar sang NAMRIA sa pagpanguna nanday Lieutenant Senior Grade May Anne Javier kag Engr. Mario Princer ang ila survey nga nagadeterminar sang insakto nga posisyon sang border /boundary sang Roxas City kag Panay kag ginkonsulta ang opinyon sang magtimbang nga bahin.

Importante sa aton nga madeterminar kon diin kutob ang teritoryo nga sakup sang syudad para sa epektibo nga pagplano, conservation, proteksyon kag paggamit sang mga resources.

Ang Roxas City nagakilala sa ginpresentar nga Mapping sang NAMRIA. Ini aton pagasundon sa pagplastar sang mga plano para sa syudad samtang kita nagahulat sang mangin posisyon sang banwa sang Panay. Kita nagalaum sa positibo nga konklusyon sini nga dayalogo.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *