Ang Capiz Citizen Action Group Incorporated ukon CACAG nangin aktibo naton nga partner kag daku ang nabulig sa Roxas City sa tion sang emerhensya.

Tion naman agud buligan ta sila nga mapaayo man ang ila kagamitan sa pagresponde. Gintugyan naton subong sa CACAG sa pagpanguna sang ila Presidente Mr. Joseph Dy ang bulig-pinansyal nga ila gamiton sa pagbakal sang rescue ambulance.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *