Naghatag kita sang bulig – pinansyal sa Barangay 1 kag Barra para sa pila nila ka aktibidades para sa kasadyahan sang pumoluyo sa Barangay.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *