Sa nakaligad nga 6 ka adlaw, tuman ka damo sang bulig nga nag-alabutan para sa aton mga kasimanwa nga nasunugan sa Barangay 7.

Ini nga mga donasyon aton ginpangtipon kag tungaon sang talapud sa 103 tanan ka pamilya. Ang aton mga frontline workers kag volunteers nagabinuligay sa repacking agud pag-abot sang Miyerkules may unod na ang kada balay nga ila pagasamputan sa Tanzaville


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *