Santa Maria iloy sang Dios,
ig-ampo mo kami nga makasasala karon
kag sa oras sa amon ikamatay.

Aton iselebrar nga masinadyahon kag puno sang pagpasalamat sa tagipusuon ang adlaw sang pagkabun-ag sang aton Mahal nga Iloy, ang Birhen Maria.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *