Sa tanan nga Tatay nga nagapalangga kag nagatinguha para sa pamilya…

Sa mga amay nga nangin mabakud nga pondasyon kag sandigan sa inyo panimalay…

You are loved, valued and appreciated! Padayon!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *