Sa tanan nga Tatay, Papa, Papi, Daddy sang panimalay HAPPY FATHER’S DAY!

Padayon kita sa paghatag sang wala tupong nga pagpalangga, suporta kag kabakud sa aton tagsa ka pamilya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *