126 anyos na ang nagligad sang maangkon sang aton pungsod ang kahilwayan. Aton dumdumon ang mga baganihan nga nagsakripisyo agud ini aton maangkon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *