Kita nagapakigbahin sa pagselebrar sang adlaw sang Kababaihan. Kita nagaupod sa tinutuyo nga kilalahon kag proteksyunan ang mga babaye batuk sa anuman nga sahi sang pag-abuso.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *