Sa tanan nga Nanay, Mama, Mommy kag tanan nga nagatindog nga Iloy sang panimalay…

HAPPY MOTHER’S DAY!

Salamat sa inyo sakripisyo kag pagpabatyag sang matuod kag wala tupong nga pagpalangga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *