Salamat Ginoo sa imo proteksyon kag pagpalangga.Kabay nga sa imo pag-ubay padayon kami nga mangin mabakud kag magamadinalag-on sa pag-atubang sa mga pagpanghangkat sa tuig 2022.

Happy New Year Roxas City!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *