Salamat sa inyo dedikasyon kag kaalam nga ginatudlo sa aton mga kabataan. Ang inyo pagtimakas, sakripisyo kag pagpalangga sa pinakadalayawon nga propesyon gina-apresyar gid namon.

Anuman ang aton nalab-ot o malab-ot pa sa kabuhi, may dako nga papel ang aton mga manunudlo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *