Ginaselebrar subong sa bilog nga kalibutan ang Adlaw sang mga Manunudlo.

Sir, Ma’am, Happy Teachers’ Day!

Madamo nga Salamat sa inyo sakripisyo kag dedikasyon sa trabaho agud mahatagan sang kalidad nga edukasyon ang kutob sa inyo mga estudyante.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *