Akon ginapanginbulahan ang bag-o nga opisyales sang City of Roxas Realty Board (CRRB) sa pagpanguna ni Mr. Rene Castillo nga nagsumpa subong nga gab-i. Aton ginakilala ang ila kontribusyon sa pagsulod sang mga real estate investments kag development sa aton syudad.

Kadungan sini akon ginalauman ang ila kooperasyon kag suporta sa aton tinutuyo nga magpatuman ang responsabli nga urbanisasyon kag property development.

Welcome to Roxas City Philippine Association of the Realty Boards (PAREB) National President Enrique Santos nga nagserbi nila nga induction officer.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *