May pila pa kita nga ginapa-obra sa aton People’s Park kabahin sang aton redevelopment project.

Padayon subong ang pagpanami sang playground para sa mga kabataan lakip na ang Food Kiosks nga pahamtangan sang Street food Vendors sang Baybay nga madugay na nagabaligya sa People’s Park.

Napahuman naman naton ang mga Public Toilets kag Shower Rooms para sa mga nagapaligo sa Baybay. Ginpakaayo naton ini para sa inyo kag sa aton bisita. Amon lang ginapangabay nga halungan ta ini, indi pag-abusaran kag aton i-mentinar ang katahum kag katinlo sa bug-os nga People’s Park.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *