Sige-sige ang trabaho tubtob masiguro nga okay na ang sitwasyon sang aton drainage system.

Para sa taga-Dayao, ginsugpunan naton ang una gin-obra nga drainage sa Purok 1. Malapad ini indi pareho sang nakaandan sadto nga tuman ka gamay nga mag-ulan lang sang makadali kag maglupon ang basura, nagabaha na.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *