Gab-i sang pagpasundayag sa maduagon nga maragtas (history) sang aton syudad sa nakaligad nga 72 ka tuig.

Isa ka Cultural Show sa Kaadlawan sang Roxas City ang nasaksihan naton nga nagapakita sang aton istorya kag mga talento sang Roxasnon kag Capiznon.

Salamat City Tourism Office, Ang Panublion Museum, Capiz State University Main Chorale, CPC Chorale, Balijuagan National High School, Streetkingz kag CAPA Dance Academy sa matahum nga presentasyon.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *