Kanami pamatian sang kaugalingon nga lenggwahe mapa-kanta man, tula ukon simple nga hambal lang. Okay pa gid gali kon ipaagi man sa rap ang nabatyagan.

Sa selebrasyon sang aton KAADLAWAN, 30 Rappers halin sa WSKNY Rap Battle League ang nagpasundayag sang ila pinasahi nga abilidad kag kaabtik sang paghimu sang mga liriko sa ginhiwat nga RAP SHOWDOWN bilang pagpasidungog sa manggaranon nga maragtas, pamatasan kag mga ginapabugal nga atraksyon kag kinaiya sang aton syudad kag probinsya.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *