Kids Park sa People’s Park. May lugar kita diri nga gina-develop agud mag-enjoy ang kabataan samtang nagapamasyar sa Baybay upod ang ila pamilya. Kon matapos na pwede sila diri maka-bike, dalagan kag iban pa nga sahi sang hampang. Mas interactive kag masadya maglagaw kay ang People’s Park para sa tanan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *