Pagkatapos naton buksan ang ginpanami nga La Playa de Roxas People’s Park, bukas naman ang Capiz Seafood House.

Amo ini ang sabat sa madugay na ninyo ginapangita. Sa restaurant nga ini mahimu kamo makabakal kag makakaon sang manami nga Seafood. Preska na, mas barato pa ang presyo. Sigurado gid nga fresh from the farm ang ila produkto kay halin mismo sa aton mga local producers diri sa Roxas City kag Capiz.

Samtang kamo nagakaon, ma-enjoy man ninyo ang matahum nga view sang aton People’s Park kag baybayon.

Bukas sila adlaw-adlaw, 10AM asta 10 PM.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *