Umpisa subong, sa kada una nga Biyernes sang bulan naghiwat sang misa sa City Hall. Paagi sini nga Liturgical Service mahatagan naton sang oras ang pagpabakud sang pagtuo ukon ispiritwal nga kinahanglanon sang aton mga empleyado.

Tion man ini sang pagpasalamat sa mga bugay kag padayon nga pag-ubay sang Diyos sa aton. Salamat Rev. Fr. Christian Delfin sa pagpatigayon sang misa.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *