Dali na sa MAX’ S RESTAURANT kag PlanTaNAN Park. Pormal na sila nga nagbukas sa publiko subong nga adlaw.

Bag-o kag matahum nga lugar nga mahimu naton kadtuan para magkaon-on upod ang pamilya. Libre man diri magdayan-dayan para maka-relax kag mag-workout

Ang PlanTANAN ara lang sa Riverside sa Premier de Mayo!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *