MS. ERIKA T. VINCULADO

Siya magaserbi naton nga Musa sa Koronasyon sang Birhen sa Disyembre 7, 2022 sa Roxas City Plaza pagkatapos sang Prusisyon sa Suba, 6PM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *