Nagapanguna nga tinutuyo namon ang paghatag sang maayo nga Health Services sa aton pumoluyo. Isa sa aton ginaplano amo ang pag-establisar sang Medical Complex sa Roxas City nga may nagakaigo nga diagnostic facilities pareho sang X-Ray Machine, CT Scan, Ultrasound kag iban pa nga pasilidad.

Kaina aton nakahinun-anon sanday CareHealth Plus Systems International, Inc. President and Chief Executive Officer Mr. Geoffrey Martinez, Dr. Munich Conlu, Mr. Rayan Marty kag Mr. Magi Martinez natuhoy sa posible nga partnership para sa katumanan sini nga plano nga mangin daku nga bulig sa pagresponde naton sa kinahanglanon sang mga pasyenti nga masami nagadangup sa City Health Office.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *