Sa tanan nga Nanay kag nagatindog nga iloy sa kada panimalay, ang adlaw nga ini para sa inyo.

Gusto namon mabal-an niyo nga kamo importante. Salamat sa inyo sakripisyo kag wala tupong nga pagpalangga.

HAPPY MOTHER’S DAY!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *