Ang Roxas City isa sa mga napilian nga magpaidalum sa Municipal Leadership and Governance Program sang Department of Health-Center for Health and Development VI. Una nga adlaw subong sang 3-day training namon sa Module 1 sang MLGP Cycle 4 kaupod sanday Dr. Lory Cahilog kag Mr. Ronald Amigo.

Pinaagi sini nga programa mas madamo kita sang matun-an agud mapasangkad ang aton ihibalo sa Universal Health Care, Health Equity Iban pa nga isyu sang ikaayong-lawas kag mga dapat himuon agud mas mapaayo ang kalidad sang serbisyo nga magasiguro nga sa 2028 isa na kita ka Empowered and Healthy Roxas City.

Salamat Dr. Ian P. Padilla and DOH -CHD VI sa una nga adlaw sang mabinungahon nga hinun-anon sa ikaayong-lawas.

-MAYOR RONNIE DADIVAS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *