Aton ginadumdom subong nga adlaw ang National Heroes Day.

Isa ini ka regular holiday sa Pilipinas agud hatagan sang pagkilala kag dumdumon ang kaisog sang mga baganihan nga Pilipino sa pagpakigbato sang aton kahilwayan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *