Sa sulod sang 36 anyos daku ang nangin kontribusyon sang Capiz Citizens Action Group, Inc. (CACAG) sa komunidad indi lang bilang Volunteer Firefighters kundi pati na sa aton pagpakigbato sa CoVid-19. Kon wala sila indi masarangan sang gobierno lang ang pagresponde sa sunog kag iban pa nga emerhensya.

Ang bag-o nga CACAG Base Facade simbolo sang aton himpit nga pagpasalamat sa bulig kag sakripisyo sang organisasyon sa pagpanguna sang ila Presidente nga si Mr. Joseph Dy. Indi diri mag-untat ang pagsuporta ta sa ila.

Padayon CACAG!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *