Padayon ang pagpanami sa serbisyo sa City Health.

Gin-install na dira ang bag-o nga dental chairs. Dapat na gid man islan ang daan. Pinaglumaan na nang panahon sa sobra nga gamit sa malawig tinuig.

Gusto ta kumportable kamo bisan nagapahilhil sa sakit sang bulugnuton nga ngipon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *