Nagapamaypay ang dalan sa Pinaypayan.

Kon sadto nagaugtas ka kon maglabay sa Pinaypayan, Bolo subong manglakaton ka na nga nagayuhom kay ang dalan sementado na kag aton ginpalapad.

Safe kag manami na mag-shortcut sa ila dalan kay indi na lubak kag malutak.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *