MAPAWA NA ANG DALAN HALIN ADLAWAN, LIONG PADULONG SA JUMAGUICJIC

Naabot na sang kapawa pati ang suludlon nga kabarangayan. Kumpleto kag nagasiga na ang ginpatakod naton nga LED Streetlights sa mayor nga alagyan pasulod sa Adlawan, Liong kag Jumaguicjic.

Ini promisa nga aton gintuman para sa masulhay kag luwas nga pagpanglakaton sang pumoluyo sang tatlo ka barangay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *