Indi lang ang Datiles Street sa Tanque ang aton ginhatagan kapawa kundi pati na ang ila kasimaryo sa Sitio Ilawod bangud ini ang ginpatakdan naman naton sang LED Streetlights.

“Nagapasalamat gid kami nga taga-Ilawod pati na mga kilala ko to pa-St. Francis kay Mayor kay ginpapawa niya di amon alagyan. Lain gid ya ang sanag sang suga, malayo pa lang gabanaag na ang itsura sang kasugata. Ti wala na kulba nga basi may malain nga matabo sa imo kon mag-agi ka di sa amon,” siling sang taga – Ilawod.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *