ATM: LGU nagalibot sa nagkalain-lain nga kabarangayan para masiguro ang kahimtangan kag magdala sang ayuda sa mga evacuees.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *