PADAYON ANG PAGPAPAWA

Nag-abot na ang aton dugang nga mga LED Streetlights. Sige na ang pagpanakud sini sa nagkalain-lain nga barangay.

Samtang on-going ang LED streetlight installation sa Gabuan, nagapadayon man ang pagpanakud sa Balijuagan, Sibaguan pa diretso sa Dinginan santu sa aton programa kag schedule.

Request Granted! Gamay na lang nga hulat ang kasanag dalayon na nga magalapnag sa sini nga kabarangayan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *