Ang aton handum amo nga mas mapatahum pa gid ang palibot sang aton syudad.

Isa sa aton on-going projects amo ang pagpanami sang kiliron sang Panay River pinaagi sa pagpahamtang sang Riverside Promenade. Halin sa San Roque ari na kita subong sa Washington Street kag ini magapadayon sa masunod nga mga inadlaw sa Premier de Mayo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *