Gintambungan naton kaina ang formal opening kag launching sang Snare for Birds: Passages Through the Colonial Archive sa Ang Panublion Museum.

Isa ini ka collaborative research art project sang mga international artists nga sanday Kiri Dalena, Lizza May David kag Jaclyn Reyes, curators Marika Constantino kag Iris Ferrer kag suportado sang Goethe Institut Manila and Rosa Luxemburg Stiftung. Ini naga-exhibit sang mga laragway, paintings kag libro parte sa aton colonial history kag ang epekto sini sa kababaihan sadto kag subong.

Come and visit Ang Panublion Museum agud makita kag makatuon sa tumalagsahon nga exhibit parte sa aton history kag kultura nga ginbase sa maid-id nga research.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *