Ang aton City Health Office Team nagalibot subong sa kabarangayan nga pwede na maabot agud kumustahon ang kondisyon sang ikaayong-lawas sang mga evacuees.

Magluwas sa bulong para sa nagamasakit, sila nagpanghatag man sang bulong para sa mga nagakusong sa tubig-baha agud malikawan ang leptospirosis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *