Aton ginlibot ang mga kabarangayan nga sang nagligad amo ang tuman nga naapektuhan sang baha nga dala sang bagyo nga Agaton. Aton ginapanan-aw nga ini sila yara naman sa peligro nga mataup liwat sang tubig-baha.

Ginpakamaayo namon nga abanse na nga dal-on ang food packs para sa mga pumoluyo nga maga-evacuate para may makaon ang ila pamilya samtang yara sa evacuation centers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *