Subong nga hapon, ginbalikan namon ang mga kabarangayan nga tuman nga nahalitan sang baha agud makumusta ang ila sitwasyon kag magdul-ong sang ila nagapanguna nga kinahanglanon kaangay sang food packs kag tubig.

Tubtob subong taup gihapon sang tubig-baha ang kalabanan sa mga puluy-an kag indi pa makatabok pakadto sa City Proper ang mga magagmay nga salakyan. Apang ginapasalamatan naton sa Mahal nga Diyos nga sa pihak sang aton naagyan, naluwas kita tanan sa peligro. Kabay nga dalayon nga mag-ayo ang panahon kag maghugas na ang baha sa apektado nga mga lugar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *