“PASALAMAT 2022”

Sa selebrasyon sang ika-71 anyos nga anibersaryo sang pagtukod sang aton syudad akon ginapaabot ang pagpasalamat sa inyo ginhatag nga pagsalig kag suporta sa amon bilang inyo ginpili nga mga opisyal.

ROXAS CITY will be the next big thing!

Trabahuon namon ang amon masarangan para ihatag sa pumoluyo sang syudad kag probinsya ang kaayuhan kag kauswagan indi lang sa imprastruktura kundi sa tagsa ka pamilya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *