Kon kamo na-excite sa pagbukas sang MAX’S RESTAURANT sa Roxas mas madugangan pa gid ang inyo kalangkag bangud bwas nga adlaw magabukas man sa publiko ang PlanTANAN Park! Ang lugar sa sentro sang syudad sadto anay nahamtangan sang abandonado nga electric kag ice plant apang subong nangin isa na ka matahum nga lugar nga magaserbi nga wellness, recreational, dining, kag art park kag bukas para sa TANAN.

Healthy lifestyle ang ginapangita ninyo? Kadto ta sa PlanTANAN! Diri LIBRE ang maggamit sang ila 200-meter IAAF-approved Track Oval nga himu sa olympic-grade polyurethane material sa Switzerland kon gusto mo mag-walking kag jogging. May ara pa gid sila sang walo (8) mechanical outdoor fitness equipment himu sang GymGuru sa New Zealand kon gusto mo mag-workout.

Kit-anay kita bwas sa PlanTANAN! Mag-relax, magkaon kag mag-enjoy upod ang pamilya kag barkada!

📸 PLANTANAN PARK, PLANTANAN AND RCCG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *