Nagbisita sa aton opisina ang pila ka Chinese Investors kag team sang Savi Company nga sanday Ms. Joanna Kin Si Kan, Ms. Marianna Uykimpang, Mr. Rico Gonzalez kag Mr. Joulo Saddul. Nagkadto sila sa Roxas City sa imbitasyon ni Capiz Aquaculture President Ms. Victoria Hariette O. Banzon, agud malantaw ang aton potensyal sa Food and Aquaculture Exportation.

Sila naglibot man agud tun-an ang posible nga partnership sa LGU sa pag-export sang mga seafoods kag aquaculture products nga mangin bentaha sa aton ekonomiya.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *