Ang aton Simbahan kag Heritage Zone aton ginpasiga kag nagaduag sang pula subong nga gab-i.

Ini simbolo sang aton pag-upod sa Red Wednesday Campaign sang Simbahan Katolika kag pagpanindugan para sa mga Kristiyano nga ginapigos kag ginadiskriminar sa bilog nga kalibutan.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *