Matapan na ang Sitio Punta sa Talon. Nagpatigayon kita didto sang road rehab, grading, re-shaping kag compacting. Gani subong masulhay na ang pagpanglakaton kag biyahe sang mga nagaagi, residente man ukon bisita.

Wala na sang magaundag nga salakyan kag naglapad na ang dalan.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *