“Ang amon panawagan napamatian guid man. Kahapon lang, nagaundag-undag pa amon nasakyan pag-agi diri, natulog lang kami tapan na? Kampyon!” – sunu sa taga-Burgos.

Guinsuguran naton ang pag-aspalto sa mga mayor nga dalan sa syudad sang nagligad nga mga binulan. Madamo ang nagapanawagan nga tani isunod naman naton ang pagpakay-o sa lubakon nga dalan sa Burgos Street. Ini nakaprograma na nga proyekto kag kahapon guintrabaho bilog nga adlaw kag gab-i ang pag-aspalto. Gani umpisa subong nga adlaw, matapan kag maayo na nga dalan ang inyo maagyan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *